MENU

Стоп! на остаряването

 

 

Издател: ИнфоДАР
Автори: Д-р Обри де Грей, Майкъл Рей
Страници: 520
Цена: 19.99лв.

Как да спасим човечеството от възрастова дегенерация и  така да го доведем до безгранична младост и здраве? Кои са седемте смъртни гряха на остаряването? Тази книга представя възможно най­-опростено биологичните детайли на човешкото остаряване и реалистичните перспективи за справянето с него.

Д­-р Обри де Грей създава своята платформа SENS – Стратегии за постигане на незабележимо стареене с инженерни методи – с цел прилагането на регенеративната медицина към процеса на стареене. Целта му е не само да забавим часовника (амортизирането на организма), но и да го върнем назад, като поправим щетите. Стремежът е тези терапии да променят минимално метаболизма и да бъдат насочени само към инертните странични ефекти от него.

Като се има предвид съществуването на пределна скорост на биомедицинския напредък, би било нереалистично да очакваме тези терапии да са съвършени, но според Д-р Обри де Грей коригирането на възрастовите увреждания (преди да са преминали в болести) може да се окаже по­-лесно от предотвратяването им. Той обявява война на остаряването, като първо трябва да бъде преодоляна неохотата на обществото да погледне сериозно на него.
Книгата дава отлична възможност да се запознаем с основните дисфункции на стареещия организъм, както и с постигнатото от геронтологията и гериатрията до момента.
Ерудирано и колоритно, посланието на д-­р Обри де Грей е иновативно за науката и среща както поддръжници, така и опоненти. Досега обаче никой не е успял да обори твърденията му. Списанието на Масачузетския технологичен институт „Technology Review” обяви през 2005 г. награда от 10 000 долара за учения или екип от учени, които успеят да оборят теорията на Обри де Грей. Фондация „Матусал” на Де Грей предлага същата сума и наградата се удвоява, но до момента двайсетте хиляди долара все още не са спечелени.
Целта на книгата е и да даде тласък за промяна на общественото мнение спрямо мисленето за остаряването. Според Д-р Обри де Грей най-напред трябва да бъде преодоляна неохотата на обществото да погледне сериозно на него, тъй като идеята за елиминиране на остаряването предизвиква лавина от страхове и резерви. Съществува дори схващане, че остаряването е мистериозен феномен, качествено различаващ се от болестите, за което Д-р Де Грей смело заявява с убедителни доводи, че „на остаряването не е присъща приписваната му тайнственост, която да го прави неразбираемо за нас. То не е тиктакаща бомба със закъснител, а просто акумулиране на увреждания. Също като остаряването на автомобила или къщата, остаряването на тялото е просто проблем на поддържането. И, разбира се, има стогодишни автомобили и хилядолетни сгради (поне в Европа), които функционират и досега така добре, както и непосредствено след построяването им… макар да не са били предназначени да издържат и част от това време. Прецедентът на автомобилите и сградите дава повод поне за предпазлив оптимизъм, че остаряването може да бъде отлагано посредством достатъчно старателно и често поддържане.”

Д-р Обри де Грей обявява остаряването за майка на всички болести и обявява война на влошената жизненост, различните възрастово обусловени болести и преждевременното състаряване поради клетъчна хипо-  и дисфункция на организма. Той формулира седем нарушения, които могат да се преодолеят, а именно: клетъчна атрофия и загуба на клетки, отпадъци извън клетките, кръстосани връзки извън клетките, клетки, устойчиви на смърт, митохондриални мутации, отпадъци вътре в клетката и ядрени (епи)мутации.

Проф. д-р Обри де Грей е един от най-изявените биогеронтолози днес. Бакалавър по компютърни науки, той получава докторска степен по биология от Университета в Кеймбридж и се концентрира върху проучвания за алтернативни подходи към отлагане на остаряването. Така създава платформата SENS – Стратегии за постигане на незабележимо стареене с инженерни методи. До момента са проведени шест конференции на SENS. Д-р Де Грей е главен научен изследовател и основател на SENS Research Foundation към Queens College в Университета в Кеймбридж.

Д-р Де Грей е член на Обществото на геронтолозите в Америка, на Американската асоциация по въпросите на остаряването, на Международната асоциация по биомедицинска геронтология и др. научни и изследователски институции, както и главен редактор на сп. „Rejuvenation Research“.

Майкъл Рей е автор на научни статии и рецензии в научно-изследователски престижни списания. Голяма част от работата му е посветена на платформата на SENS за антиейджинг биомедицината и адаптирането  за по-широка публика. Асистент и сътрудник на д-р Обри де Грей, Майкъл Рей е член на Обществото за калорийна рестрикция.

Written by:

Published on: 14/02/2014

Filled Under: Книги

Views: 2721

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.