MENU

ЕКОстил
Category

10 начина да спестим пластмаса в ежедневието

Замърсяването с пластмаса (и други неразградими отпадъци) се е превърнало в пандемия – както на земята, така и във водните басейни. И ако не бъдат взети мерки, те ще заприличат на сцена от анимационния филм на Pixar Wall–E – неуморното роботче, което самотно рине сметта по повърхността на умъртвената планета. Истината е, че не представлява трудност за никого да се включи в спасяване от глобална катастрофа. Предлагаме ви 10 начина да спестите пластмаса в ежедневието – нека това бъде първата крачка към един „по-зелен“ живот! Continue Reading

Read More